Masarykova čtvrť je jednou z perel města Brna

Brno- Kraví hora
Masarykova čtvrť je jednou z perel města Brna

Masarykova čtvrť je jednou z významných lokalit města Brna. Leží v katastru obce Stránice, v oblasti, která byla dle archeologických nálezů osídlena již v období pravěku.

 

Historie Masarykovy čtvrti se ovšem začala psát až o mnoho tisíc let později. Její budování bylo zahájeno až na konci 19. století. A právě z počátků výstavby pocházejí nádherné novorenesanční i pozdější secesní vily, které nás dodnes ohromují svým do sebemenšího detailu propracovaným vzhledem. Rezidenční vilová čtvrť se dále rozvíjela až do 70. let 20. století. Postupně tu vznikla řada funkcionalistických i historických budov. A řada z nich krášlí tvář města a plnohodnotně plní funkci dodnes.

Dávná historie Masarykovy čtvrti

Na Kraví hoře byly objeveny kosterní pozůstatky člověka cromagnonského, v kotlině pod Kraví horou se našly stopy paleolitického i neolitického osídlení. V době založení města Brna se tu ale rozkládaly pouze pastviny a zelinářské zahrady. Postupně tu také byly zakládány vinice.

První stavby na území Masarykovy čtvrti měly vojenský charakter. Po vypuknutí průmyslové revoluce bylo na území dnešní Masarykovy čtvrti několik cihelen, které poskytovaly materiál pro bouřlivou výstavbu továren i obytných domů.

Počátky výstavby za hradbami města

V roce 1850 se město Brno po získání souhlasu císaře rozšířilo za městské hradby. V druhé polovině 19. století byl vysázen Wilsonův les, který i dnes poskytuje nádherné prostředí pro vycházky. Tehdy byl ovšem pojmenovaný Císařský. Současné jméno získal až po založení ČSR v roce 1918. Následně mu ještě bylo dvakrát dočasně odebráno. Poprvé za nacistické okupace, podruhé v období komunismu. V posledním desetiletí se v Brně intenzivně budovaly činžovní domy, které měly zajistit dostatek obytného prostoru v časech nové průmyslové epochy.

Novorenesance a secese

Jednou z prvních významných staveb Masarykovy čtvrti byla novorenesanční kasárna, která později sloužila jako jedna z fakult VUT. Dnes tu sídlí Ústav soudního lékařství.

Na počátku 20. století tu vznikla tzv. Německá úřednická čtvrť s novorenesančními i secesními vilami. A na Žlutém kopci byla těsně před 1. světovou válkou vybudována C. A K. nemocnice zeměbrany. Její prostory dnes užívá Masarykův onkologický ústav.

Ještě před osamostatněním Československa započala výstavba České úřednické čtvrti.

Masarykova čtvrť po vyhlášení samostatnosti

Po založení ČSR byla výstavba převážně v rukou stavebních družstev. Mezi nejvýraznější počiny patří projekt půlkruhových domů s plochými střechami architekta J. Kumpošta. Vilová čtvrť se rychle rozrůstala o velkoryse řešené funkcionalistické stavby. Podle projektu B. Fuchse byl vystavěn Dětský domov Dagmar, Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje tu vybudovala Ústav pro mentálně postižené děti a poté i Řádové dívčí gymnasium. Celá čtvrť tehdy ovšem ještě nesla jméno úřednická. Na Masarykovu byla přejmenována až roku 1925.

Vrchol brněnského funkcionalismu

V meziválečném období vrcholil funkcionalismus. A právě v Masarykově čtvrti najdeme jeho nejvýraznější odkazy. Vila Stiassni zvaná vládní vila je opravdovou perlou svého období. Pobýval v ní nejen prezident Edvard Beneš, ale dokonce i Fidel Castro.

Současnost nejzajímavějších vil Masarykovy čtvrti

Vila Stiassni letos slaví devadesát let své existence. A k významnému výročí se dočkala i celkové rekonstrukce. Naštěstí není jedinou z nádherných staveb, která se dočkala opravy. V současnosti probíhají i opravy Löw-Beerovy vily. V nejbližší době má být dokončena také replika Münzovy vily, postavená na původním místě podle dobových fotografií. V tuto chvíli již probíhají práce v interiéru.

Unicareal s.r.o.

Roubalova 455/4

Brno-střed-Stránice

602 00

Tel: 541 211 876

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

https://www.unicareal.cz/

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit